Feb 152020
 

U prelepom ambijentu hotela Pahuljica na Vlašiću, BIH održana je XIX Međunarodna konferencija na temu“ Inovativnost i istraživanje u funkciji tehničko – tehnoloških promjena u saobraćaju, ekologiji i logistici“. Konferenciju je organizovao Internacionalni univerzitet Travnik, Saobraćajni fakultet Travnik i Ekološki fakultet Travnik u saradnji sa akademskim partnerima Univerzitetom za audiovizuelne umetnosti ESRA, Republika Severna Makedonija i Prirodno- matematičkim fakultetom Univerziteta u Novom Sadu. Svečanoj ceremoniji otvaranja prisustvovali su brojni ministri i visoki zvaničnici BIH, te predstavnici brojnih naučnih institucija iz zemlje i regiona.
Doprinos uspešnom radu i koncipiranju zaključaka ove konferencije dali su i članovi Evropske akademije nauka na čelu sa predsednicom Snježanom Rajačić, koja je održala i pozdravni govor, te predsednik UO EAN akademik prof.dr Mladen Bodiroža koji je imao uvodni pozivni referat na temu „ Globalni trendovi u savremenim ekonomskim odnosima i položaj nerazvijenih zemalja“. Delegaciju Akademije činili su i generalna sekretarka Brankica R. Ignjatić i akademik prof dr Antun Sertić iz Zagreba.