Ciljevi

 

CILJEVI AKADEMIJE:

 • Osnovni cilj Akademije je naučnim i inovativnim stvaralaštvom doprinositi razvoju nauke i društva;

 • promovisati evropske standarde i vrednosti u nauci i stvralaštvu;
 • izdavati naučne časopise, zbornike radova i druge publikacije;
 • doprinositi internacionalizaciji nauke, umetnosti i inovativnog stvaralaštva;
 • zalagati se za razvoj inovacionog društva, zasnovanog na znanju i implementaciji istog u privredu i društvo;
 • podsticati stvaranje naučnih i primenjivih projekata, pogotovo kod mladih naučnika i istraživača;
 • doprinositi razvoju stvaralačkog ambijenta i potsticati održiv razvoj, energetsku efikasnost, inovativni razvoj novih proizvoda i tehnologija, te potsticati preduzetništvo i zaštitu životne sredine;
 • maksimalno se zalagati za zaštititu naučnih dela i drugih elemenata intelektualne svojine i stvarati uslove za dominaciju znanja i vrednosti inovacionog stvaralaštva;
 • organizovati i realizovati seminare, simpozijume, konferencije i druge oblike razmene informacija, znanja, javne reči i edukacija;
 • pružati pomoć đacima, studenatima i mladim kreativcima i naučnicima na području,  inoviranja, preduzetništva i zaštite intelektualne svojine i životne sredine;
 • organizovati svojevrsnu vaninstitucionalnu školu za obavljanje stručne prakse i vodeće kadrove u privredi;
 • uspostaviti saradnju s lokanim zajednicama radi stvaranja i ostvarivanja zajedničkih projekata na području korišćenja raspoloživih resursa i primene naučnih i inovativnih projekata Akademije;
 • uspostaviti čvrstu i konkretnu vezu sa naučnim institucijama, SANU, institutima, fakultetima, te institucijama društva i državnim organima, zavodima i privrednim subjektima, komorama i udruženjima poslodavaca te međunarodnim organizacijama i institucijama slične ili iste delatnosti;
 • zalagati se da Akademija postane mesto pitanja i odgovora i da doprinosi svojom ugledom, znanjem, susretljivosti i naučnim autoritetom valorizovanju i promociji nauke, održivog razvoja, energetske efikasnosti i svekolikog stvaralaštva;

Akademija će svoje ciljeve ostvarivati u oblasti: nauke, tehnike, umetnosti, sporta i drugih vidova inovativne i kreativne delatnosti. Angažovati će se na okupljanju, organizovanju, istraživanju, primeni, edukovanju i ostvarivanju preduzetničke i inovativne delatnosti, te održivog razvoja, energetske efikasnosti i zaštite životne sredine.