Feb 192024
 

Biljana Biba Petrović, Generalna sekretarka Kluba inovativnih umova I Kluba mladih talenata Evropske akademije nauka je predsednici EAN Snježani Rajačić I akademiku Mladenu Bodiroži na sastanku prezentovala planove I ciljeve rada Klubova EAN u 2024.g.