Akademija

 

 Evropska akademija nauka (EAN)

Brojne akademije u svetu osnovali su: kraljevi, prinčevi, grofovi, baroni, patrijarsi, biskupi  i drugi uglednici, tako je i Evropsku akademiju nauka osnovala 21.11.2013. godine baronska porodica Rajačić, (barona-brinjskih nosioca nasledne titule evropskih barona od 1861.) radi nacionalnog doprinosa, stvaralačkog kontinuiteta i pijeteta prema svom pretku patrijarhu Josifu Rajačiću (1785-1861), koji je 1848. g. ponesen evropskim vrednostima stao na čelo Revolucionarnog pokreta i osnovao autonomno vojvodstvo Srbija u Monarhiji, te uzvisio Karlovačku Mitropoliju na nivo Patrijaršije. Bio je svetovni i duhovni poglavar srpskog naroda u Monarhiji, te Prvi Srpski Patrijarh. Zalagao se za prava svog naroda i izborio na ugarskoj Dijeti da se njegov narod ne zove pogrdnim imenima Vlasi (u Austriji) i Raci (u Ugarskoj), nego svojim nacionalnim imenom Srbi, a njegova crkva ne Vlaška i ne Racka, šizmatična i grko-nesjedinjena nego Srpska pravoslavna crkva i na taj način je izjednačio svoju veru, crkvu i naciju sa ostalim evropskim verama, crkvama i narodima. Dakle, s pravom ga istoričari nazivaju ocem srpske nacije u Monarhiji. Borio se za dobre odnose s Hrvatima i ustoličio u hrvatskom Saboru njihova bana Josipa Jelačića, koji je zakletvu položio u Patrijarhove ruke. Suprostavljao se nasilnom prevođenju ljudi u druge vere insistirajući na slobodi izbora i prava na opredeljenje. 

Kao poznati Evropljanin on na Majskoj skupštini 1848.g. kliče: “O,  da li će nas ikada ogrejati to evropejsko sunce sloboda, blagodati i demokratije”. Tražeći diplomatskim putem izlaz s ugarskom Košutovom Vladom, koja ne priznaje prava Slikovni rezultat za patrijarh rajacicsrpskom i hrvatskom narodu,  gurnut je, ne svojom voljom, u rat s Mađarima. U takvoj situaciji, on kao čovek mira i ljubavi, te svetovni i duhovni poglavar Vojvodstva savetuje vojsku i tešku izriče kletvu na svakog pravoslavnog sina koji bez krajnje nužde, robi, pali i seče, koji nevinost u dece, devojaka i žena ne hrani i ne brani, koji plod i muku svog sugrađanina ne čuva i ne štiti, a ma koje vere i nacije bio. Ako naš neprijatelj robi, pali i seče ostavimo njemu proklestvo sveta i osudu Boga, mi budimo dični junaci srpske slave dostojni. Potom priziva blagoslov na svakog vojnika koji kao stena pred neprijateljem svojim stoji. Čitaoci će prepoznati da su to postulati današnje Evrope, a naš je predvodnik to izrekao na ponos i diku svom rodu i narodu pre gotovo 170 godina. Nepoznato je u istoriji da je i jedan vladar ili crkveni prelat na taj način zaklinjao i proklinjao svoju vojsku da ne robi, pali i seče, nego da bude časna, humana i dostojna. Ponosni smo što smo ga kao takvog imali. Gradio je crkve u Trstu i Beču i na taj način približavao svoju crkvu evropskim crkvama i verama. Vladika Sava Šumadijski je kazao da je patrijarh Josif bio najobrazovaniji srpski patrijarh, koji je govorio 7 svetskih jezika. Gradio je crkve, škole, arhiv, uvodio višeglasno pojanje u hramove, uniformisao sveštenstvo, oformio botaničku baštu, uveo protokol i gardu u svoj dvor, dao napraviti prvi srpski Kuvar, zalagao se za univerzitet u Sremskim Karlovcima i još mnogo toga što je srpski narod  unapređivalo i uzdizalo među najuglednije narode tadašnje Europe.

Nosilac je brojnih odlikovanja Monarhije, drugih evropskih država i Rusije. Uzvišen je u red evropskih barona s naslednim redom svojih sinovaca.

File:SREMSKI KARLOVCI Patriarchy Residence.JPGNjegovo delo izdržalo je probu vremena i Vojvodina se 1918.g. prisajedinila Kraljevini Srbiji. Patrijarh Rajačić kao istaknuta istorijska ličnost i veliki mecena svog naroda zavredio je da ga se setimo osnivanjem Evropske akademije nauka i nastavimo njegov evropski put. Želimo da Akademija postane istinska pomirnica i poveznica naučnika, pronalazača i drugih talentovanih ljudi u zemlji, Regiji i Evropi radi postizanja opšteg dobra, mira i razvoja tih zemalja i EU. Tu misiju osnivača “nauka bez granica” prepoznali su mnogi ljudi i institucije u zemlji Regiji i Evropi i dali podršku za ostvarivanje takvog projekta.  Akademija “bez granica” je već u praksi vidljiva i njeno članstvo je multinacionalno. Naučnici, diplomate, pronalazači, umetnici, privrednici i sportisti su prepoznali to vrednovanje znanja, umeća, rezultata i čovekoljublja, a ne nikakvih nacionalnih ili verskih preferencijala, bez obzira pod kakvim se eventualnim pritiscima od strane pojedinaca nalazila, jer ima onih koji ovaj uspeh ne mogu da podnesu i pokušavaju blatiti i kriminalizovati ovu časnu i istorijsku porodicu.   

Dakle, Akademija je osnovana na inicijativu baronske porodice Rajačić i uz svesrdnu podršku proevropski orjentisanih naučnika i univerziteta iz zemlje, Regije  i EU s ciljem da ista postane centar izvrsnosti i mesto tolerancije, uvažavanja, koncentracije, sticanja, i plasiranja znanja, te promocije evropskih standarda i vrednosti.

Slika dole: Akademik, Dr. Wolfgang Rohrbach, član Evropske akademije nauka, pozdravlja, u Beču, delegaciju Evropske akademije nauka iz Beograda .

bec314751802663541474039607110

IMG_0120

Pored navedenog ona je centar naučne i pronalazačke baze podataka svojeg članstva, prezentacije ostvarenja i okupljanja, upoznavanja i povezivanja naučnika, inovatora, umetnika, sportista, preduzetnika i investitora.

Njeno delovanje je zasnovano na uvažavanju ideja, međusobnoj toleranciji i susretljivosti kako bi se pojedinačno i timski dobili najbolji naučno-istraživački i pronalazački rezultati i projekti bili spremni za domaće i konkurse Evropske unije.  Dužnost joj je širenjem znanja i obrazovanja doprinositi produktivnosti, efikasnosti i profitabilnosti, kako bi konkurentni i organizovani izlazili na evropsko tržište. 

Njeno članstvo čine univerzitetski profesori i drugi naučnici, diplomate, istaknuti privrednici, pronalazači, inženjeri, lekari, farmaceuti, umetnici, sportisti i drugi talenati i futuristi-kreatori budućnosti zasnovane na novim tehnologijama u funkciji srećnijeg, humanijeg i dužeg života. Akademija je mesto za sve one koji imaju šta novoga i korisnog podariti državi i čovečanstvu, bez obzira na dob, pol, versku ili nacionalnu pripadnost.

20160527_112814U Akademiji možete da dobijete odgovore na brojna pitanja, od programa koje organizuje i finansira Evropska unija do sticanja i upotrebe znanja, inovacija, zaštite životne sredine i intelektualne svojine, te razvoja preduzetništva.

Akademija je svojim Statutom regulisala sva važna pitanja i stavila sebi u zadatak da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke, inovacija, preduzetništva i umetnosti, da organizuje naučna istraživanja, izložbe, sajmove i umetničke  manifestacije, da objavljuje radove svojih članova i saradnika Akademije i da doprinosi razvoju nauke, inovacija i umetnosti u zemlji. Akademija je u svom radu potpuno samostalna i slobodna, a rukovodi se isključivo principima i interesima nauke i slobodnog uverenja svojih članova. Akademija sarađuje s drugim akademijama, univerzitetima, školama, komorama, org. uprave, privrednim subjektima i udruženjima u zemlji, Evropi i svetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slikovni rezultat za Evropska akademija nauka

 

sdc12109

Predsednik Srbije Tomislav Nikolić je protektor Evropske akademije nauka i umetnosti u Salzburgu  s  akademikom Petrom baronom Rajačićem.

Evropska akademija nauka, (EAN) osnovana je 2013.g. s ciljem da se zainteresovanim građanima približi nauka, tehnologije, inovacije i preduzetništvo kao preduslov za ekonomsko i tehnološko uključivanje u srpsku privredu, te u regionalne i evropske razvojne tokove. Akademija samo izgleda kao novi subjekt, njeno vođstvo i većinsko članstvo ima trinaestgodišnje iskustvo u prethodnoj SAIN-Akademiji koja je bila inkubatorski alat za razvoj višeg nivoa potreba, razvoja i organizovanja posebno talentovanih članova. U godinama krize nauka i inovativno stvaralaštvo nisu dovoljno integrisani u procese rešavanja problema, pa je postalo nužno da oni koji imaju znanja, a nisu adekvatno organizovani, da  ista plasiraju putem Evropske akademije nauka i uključe se u ekonomiju znanja u kojoj nauka i inovativnost predstavljaju ključni resurs.

Evropska akademija nauka je pravo mesto na kojem možete da pokažete svoje naučno istraživačko i inovativno delo, te da doprinesete Vašoj afirmaciji i društvenom napretku.

petar-baron-rajacicEvropska akademija nauka je osnovana po Zakonu, kao neprofitno, nevladino, samostalno naučno društvo koje se opredelilo da doprinosi unapređnju blagostanja, radosti života, zaštiti okoliša, te da promoviše evropskie vrednosti i izvrsnost u nauci, inovacijama i održivom razvoju s posebnim osvrtom na pomoć i podršku ženskom naučnom
stvaralaštvu, te kreativnosti mladih, talentovanih ljudi. Akademija će okupljati mlade talente i staviti im na uvid sva svoja naučna ostvarenja i podariti im poveznicu s iskustvima svoga članstva.

Evropska akademija nauka je nastala kao produkt dugog i pažljivog zrenja svesti, saznanja i iskustva njenog članstva, pogotovo u naučnom i inovativnom sektoru zasađenom u Srpskoj akademiji inovacionih nauka, gde su pojedinsci sticali iskustva i postigli svoju izvrsnost kao u svojevrsnom inkubatoru. Poučeni Slikovni rezultat za Mandic stankoiskustvom brzo su zablistali na novom naučnom i kreativnom nebu, što njihova dela i izložbe najbolje potvrđuju. Oni koji su nadrasli tu sredinu uzvisuju se u Evropskoj akademiji nauka kao na uzletnoj stazi s koje plasiraju svoje znanje i postignuća u Evropu i svet jer se s  ljudima prolazi ili pada.

Akademija je dete onih koji znaju i imaju što inovativno pokazati. Nju ne osnivaju banke niti kapital, nego znanje i umnost. Njeni akademici su uvaženi u društvu i međusobno, jer rade jedan s drugim, a ne jedan protiv drugoga, potpuno svesni da su znanje, inovacije, patenti i kreacije tržišni proizvod od kojeg može da se živi.

Cilj nam je da okupimo kvalitetne ljude, koji će pored znanja i iskustva imati stvaralačku volju  i uglađene manire, te neće pretiti i ucenjivati svojim političkim vezama i veteranskim zaslugama. 

patrijAkademija se zalaže da postane mesto tolerancije, susreta ideja, znanja i rezultata a ne samohvale, stvaranja antiakademske atmosfere i nekulture, kao što se u pojedinim sredinama dešava. Ona nosi naziv -Evropska- baš zbog toga da bi se izdigla po svim karakteristikama od onih koji “sve znaju” i žive opijeni
“svojom važnosti”, pa sedeći kritiziraju one koji rade i stvaraju. Akademija nije i neće da bude mesto političkih nadmudrivanja nego mesto istraživanja, konstruktivnog dijaloga i stvaranja konkretnih projekata. Uzdizaće samo one koji imaju validne i merljive rezultate.  U Akademiju je svako dobro došao ko ima znanja i mogućnosti da doprinosi njenom uzdizanj
u i ostvarivanju ciljeva.

 

 

Evropska akademija nauka je Slikovni rezultat za srpska akademija inovacionih naukasa svojom vizijom jasno definisala cilj koji se temelji na dinamičkoj razmeni ideja sa stvaraocima. Uz pomoć evropske mreže povezivaće naše i regionalne naučnike i inovatore, te doprinositi rešavanju problema naše zemlje, kao i onih s kojima se savremena Evropa susreće.

 

 

 

Evropska akademija nauka će u skladu s propisima i Statutom, ostvarivati važan zadatak u primenjenoj nauci i doprinositi implementaciji znanja i inovativnih ostvarenja u privredu radi podsticanja socijalnog i ekonomskog napretka, po načelu “danas misli i radi da bi sutra uživao”. Sarađivaćemo sa Slikovni rezultat za srpska akademija inovacionih naukasvima koji imaju nešto novo da ponude nauci i narodu. Akademija će formirati ekipu koja će uspostaviti veze s evropskim partnerima i lokalnim samouparvama nudeći svoje naučne usluge, patente i inovacije.

Evropska akademija nauka je posebno zainteresovana za rešavanja pitanja zaustavljanja netolerancije u nauci, pada vrednosti i etike kao razumnog delovanja i međusobnog uvažavanja u istraživanjima i rodnoj ravnopravnosti. Ulazak u Akademiju je dobrovoljan, pa tako i izlazak iz iste. Oni koji ne poštuju Statut, odluke, sučeljavanja, demokratske principe i hijerarhiju neće se moći dugo zadržati u Akademiji. Pored ciljeva i zadataka članovi Akademije moraju biti najugledniji njen deo, ne samo po znanju nego i po kulturi i ukupnom ponašanju. Odgovornost za preuzrete obaveze treba da bude na visini zadatka.

Evropska akademija nauka  okuplja i učlanjuje istaknute naučne radnike, umetnike, pronalazače-inovativne i kreativne stvaraoce iz svih oblasti, a posebno tehnike i tehnologije, radi omogućavanja intelektualnog diskusa, podsticanja i ostvarivanja multidisciplinarne podrške, saradnje i razmene informacija među istraživačima i inovatorima na nacionalnom, regionalnom, međunarodnom, a posebno evropskom nivou. Kao međunarodni subjekt otvorena je za sve naučnike kojima je na srcu doprinos ljudskom dobru i jačanje nauke bez obzira na boju kože, naciju, veru i religiju.Ovu aktivnost baronske porodice Rajačić podržale su brojne institucije i pojedinci iz zemlje i sveta. Evropska akademija nauka postaje značajna poveznica naučnika Regiona i Evrope, te istinski promotor evropskih vrednosti i nauke bez granica. Njenu misiju prepoznali su brojni naučnici i inovatori i pristupili u njeno članstvo. Za prvog predsednika Evropske akademije nauka (EAN) izabran je akademik Petar baron Rajačić. Sedište Evropske akademije nauka je u Beogradu.

 Slikovni rezultat za srpska akademija inovacionih nauka 
 
Akademik Petar baron Rajačić u društvu s predsednikom SANU, akademikom Nikolom Hajdinomi američkim pronalazačem Martinom Selakom.
 
 
 
 
 
Međunarodna konferencija u Vrnjačkoj Banji.