Vizija

 

Vizija Evropske akademije nauka, je postati značajan prepoznatljiv i integrativan subjekt nacionalne, regionalne I evropske nauke, inovacija i održivog razvoja i mesto doprinosa gradnji prosperitetne budućnosti zasnovane na nauci i znanju.