Nadzorni odbor

 

Predsednik Nadzornog odbora:

Akademik prof.dr Mirko Predojević,

Članovi:

  1. Akademik Nikola Japundžić,
  2. Aleksandar Ignjatić, čl. Kluba inovat. umova