Upravni odbor

 

Predsednik Upravnog odbora:

Akademik prof.dr Mladen Bodiroža,

Članovi:

  1. Akademik prof.dr Mile Petrović,
  2. Akademik doc.dr Teodor Simeunović,
  3. Akademik doc.dr Nenad Đurić,
  4. Akademik Brankica Ignjatić