Feb 192024
 

Godišnja Skupština Evropsle akademije nauka održana je on line.

Skupštinom je predsedavala predsednica Snježana Rajačić koja je prezentovala postignute uspehe Akademije u 2022.g., te predstavila ciljeve za rad u 2023.g.

Članovi predsedništva su bili akademik prof.dr Mladen Bodiroža – Predsednik UO, akademik prof. dr Fernando Maldonado L. i akademik prof. dr Mirko Predojević – Predsednik NO