Sep 192023
 

 

Akademik prof.dr Mehrdad Fojlaley imenovan je na mesto Savetnika predsednika Evropske akademije nauka – za nauku, inovacije I tehnološki razvoj za područje Turske I Irana zahvaljujući svojim izuzetnim dostignućima na polju inovacija I razvoja naučne misli, te odličnim organizacionim sposobnostima kao I doprinosu razvoju međunarodne saradnje Akademije I drugih naučnih, privrednih I inovacionih institucija, organizacija udruženja I uglednih pojedinaca sa područja Turske I Irana.

Predsednica EAN akademik dr Snjezana Rajačić je izrazila zadovoljstvo izborom akademika prof.dr Mehrdada Fojlaleya na ovu odgovornu poziciju, te očekuje uspešnu saradnju.