Akademije

 

EVROPSKA AKADEMIJA NAUKA, j e vrlo aktivan i angažovan subjekt na polju nauke, inovacija, dopunskog obrazovanja i implementacije znanja i inovacija u privredu. Održala je više predavanja, izvršila promocije nekoliko knjiga, organizovala je više, seminara, konferencija, izložbi i drugih vidova javne reči i dela, samostalno ili sa drugim subjektima. Naučnici i stručnjaci Akademije u saradnji s držvnim organima, komorama, privrednicima školama i univerzitetima i drugim akademijama svojim znanjima doprinosili su uspehu tih aktivnosti i manifestacija.IMG_0120

Ulazak u EU zahteva mnogo promena u društvenom, privrednom i drugom pogledu. Moramo vrlo brzo otkrivati naše nedostatke i uključiti se u utakmicu s kvalitetom,produktivnosti i efikasnosti poslovanja. Nauka i obrazovanje trebaju prednjačiti na tom putu  stvaranja ekonomije znanja.

bec
januar2014 290januar2014 284januar2014 309

januar2014 284januar2014 47920160923_131736

januar2014 493januar2014 229

Naše članstvo biće i u buduće značajna podrška strukturnim reformama koje trebaju da obezbede održivi privredni rast i da Srbiju uvedu u EU i razvijeni svet.

Pronalazači i inovatori učestvovali su u saradnji sa Srpskom akademijom inovacionih nauka na više izložbi na lokalnom i gradskom nivou.

U Evropskoj akademiji rade i deluju vrhunski naučnici, stručnjaci i inovatori-akademici na istraživanjima i unapređenjima, kao časni i ponosni stvaraoci u želji da doprinose razvoju svoje zemlje. Objektivni radovi naših akademika zadivljuju naučnu javnost i okolinu.

Evropska akademija nauka, imaće i u ovoj godini niz aktivnosti na implementaciji naučnih otkrića i jačanju svesti da je nauka garant budućnosti. Akademija će intenzivno delovati na uspostavljanju veza i sporazuma sa sličnim ili istim akademijama u Evropi i svetu. Posebno će se povezati sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i njenim institutima, te drugim institutima i fakultetima, privrednim subjektima i komorama, kao i institucijama sistema i EU. Akademija će organizovati seminare i druge oblike edukacija namenjenih privrednim subjektima, omladini i ženama radi prenosa iskustva u pokretanju sopstvenog biznisa-preduzetništva. Akademija će pokrenuti svoj naučni i stručni časopis EURO-SCIENCE. Akademija će uspostaviti saradnju sa strukovnim školama i institucijama i udruženjima koja okupljaju talente, sportiste i umetnike.