Saradnja

 

Akademija će da sarađuje sa državnim institucijama, drugim institucijama, institutima, nevladinim organizacijama, razvojnim centrima, školama, fakultetima akademijama, a posebno s akademijom SANU. Akademija će da sarađuje sa evropskim i drugim svetskim istim ili sličnim akademijama i institucijama, fondovima i svim drugim subjektima koji joj mogu da pomognu u ostvarivanju ciljeva i zadataka, a ne štete društvenim stremljenjima.