Jun 072021
 

U Istanbulu, u kongresnoj dvorani hotela Holiday Inn, uz striktno poštivanje svih epidemioloških mera , konstituisan je Afrički savet za mir. Savet je konstituisan pod pokroviteljstvom Svetske organizacije za mir, a na predlog Inventarium Science Portugal i njenog predsednika akademika dr Fernanda Maldonada Lopesa.
Afričkim savetom za mir su predsedavali Carlos Peralta, predsednik WOFP koji je održao i uvodni govor i sultan Ahmed Dinar . Predsednica Evropske akademije nauka Snježana baronesa Rajačić je istakla da je danas Istanbul centar sveta, centar mira, tolerancije i humanizma. Osnivanje Afričkog saveta za mir je važan čin, ne samo za stanovnike Afrike, već za ceo svet, te da se nada da će naše zajedničke aktivnosti, u danima pred nama, doneti mirniji život stanovnicima prelepe Afrike. Suština zajedničkog suživota je da nam fokus uvek mora biti na prepoznavanju naših sličnosti, a tek nakon toga ćemo u miru moći živeti sa svim našim različitostima.