Oct 032018
 

Akademik Mladen Karić, Koordinator za saradnju sa inostranstvom EAN I ove godine je bio delegat EAN na Internacionalnoj izložbi inovacija u Kini. Akademik Karić je ostvario zapažene kontakte I obavio preliminarne dogovore na polju zajedničke saradnje u oblasti inovacija sa asocijacijama iz Kine, Indije, Brazila I Singapura.
Akademik Ljubiša Krunić se na ovogodišnjoj reprezentativnoj smotri inovacija u Kini predstavio sa novim dostignućima iz oblasti matematike. Inovativni rad akademika Krunića bio je veoma zapažen I originalan, te su njegova saznanja omogućila da ponese najvrednije nagrade. Čestitamo akademiku Kruniću na osvojenoj Zlatnoj medalji, Genijus priznanju asocijacije Singapura, Zlatnoj medalji Asocijacije Filipina, nagradi za najbolju inovaciju Asocijacije inovatora Maroka, te specijalnoj nagradi Asocijacije inovatora Brazila.

Akademik EAN Fernando Lopes osvojio je u Guangzhou za svoje inovacije I patente 4 zlatne, 2 srebrne I 1 bronzanu medalju, te najveću nagradu GENIOUS 2018 .
Čestitamo našim akademicima na ogromnom internacionalnom uspehu!!!