Dec 242021
 

Nakon redovne godišne Skupštine održana je i svečana Skupština na kojoj su promovisani novi članovi Akademije.
Predsednik UO akademik MlADEN Bodiroža je istakao kako među 50 pristiglih kandidatura nije bilo jednostavno izabrati samo dva. Najbolja među najboljima. Komisija za prijem je na osnovu dostavljenih podataka,, preporuka , te obavljenih razgovora sa kandidatima odabrala prof dr Mehrdada Fojlaleya iz Turske i dr Louis Lui Lai –Chuen iz Hong Konga.
Zbog veoma komplikovane situacije i organizacije putovanja usled pandemije, ovogodišnja promocija novopripremljenih akademika je bila putem video linka.

Akademik Mladen Karić se, kao mentor prof.dr Mehrdadu Fojlaleyu, obratio prisutnima nakon govora svog kandidata, te ga još jednom predstavio prisutnima u sali i putem Zooma.
Nakon izlaganja akademika Karića, predsednica i predsednik UO su ga proglasili akademikom Odeljenja inovacija na osnovu Odluke Komisije za prijem.
Akademik prof.dr Fernando Maldonado Lopes je ,kao mentor uvaženom dr Louis Lui Lai- Chuenu, nakon inauguracionog govora kandidata, pobliže upoznao skup sa znanjem i inovacijama svog kandidata. Akademik Louis je predao molbu za članstvo uz preporuku akademika Fernanda Maldonada Lopesa.
Promovisan je u odeljenje inovacija sa titulom akademika.