Jun 072021
 

 


Inventarium Science Portugal je na čelu sa akademikom dr Fernandom Maldonadom Lopesom organizovao on line Konferenciju na temu How Science Can Stop SARS COV 2
Aktivno učešće u radu konferencije uzeli su predsednica EAN Snježana Rajačić, akademik Mladen Karić, akademik prof.dr Mahamad Baker, akademik dr Boro Vujasin, akademik prof dr Mladen Bodiroža, te akademik dr Antun Sertić.
Na Konferenciji su učestvovali naučnici iz više od 50 zemalja sa svih kontinenata. Razmenjivala su se različita mišljenja i iskustva u sprečavanju i lečenju virusa, kao i prezentovane inovativne metode lečenja. Inovativne metode lečenja mogu pridoneti ojačavanju imunog sistema organizma.
Zajednički stav je da se treba raditi na jačanju imunog sistema, da se treba povećati lična odgovornost svakog pojedinca kako bi se mogli ukinuti karanteni širom sveta. Na taj način bi se sprečilo propadanje privrede i omogućilo zadržavanje radnih mesta u sektorima koji su najviše pogođeni virusom. Potrebno je udružiti znanje kako bi se što pre došlo do leka ili vakcine koja bi mogla doprineti da se život vrati u normalu uz što manje žrtve.