Feb 152020
 

Predsednica Evropske akademije nauka , Snježana Rajačić i akademik prof.dr Mladen Bodiroža učestvovali su u radu 20. Međunarodne konferencije na temu : „Ekonomija i globalizacija, vladavina prava i mediji  u uslovima digitalizacije u zemljama zapadnog Balkana“ koju je organizovao Internacionalni Univerzitet Travnik u saradnji sa akademskim partnerima Univerzitetom Ruse „Angel Kanchev“ – Bugarska i Univerzitetom za audiovizuelne umjetnosti ESRA, Republika Severna Makedonija. Osnovni cilj konferencije bio razmatranje značaja i uticaja digitalizacije i informatizacije  na ekonomiju i globalizaciju, vladavinu prava i medije u zemljama zapadnog Balkana. Današnja nova ekonomija usko je povezana sa jačanjem trendova globalizacije i tehnologije u kome će digitlizacija drastično promeniiti svet.
Akademik prof.dr Ibrahim Jusufranić, rektor Internacionalnog Univerziteta Travnik, dodelio je u okviru svečanog, ceremonijalnog dela, zahvalnicu predsednici Evropske akademije nauka, Snježani baronesi Rajačić, za dugogodišnju podršku u radu . Predsednica Rajačić se obratila skupu prigodnim govorom u kojem je istakla značaj ovakvih konferencija, kao i ulogu povezivanja nauke i inovacija na nacionalnom, regionalnom i globalnom planu.
Akademik prof. dr Mladen Bodiroža održao je veoma zapaženo predavanje na temu : „Značajnije karakteristike međunarodne ekonomije i trgovine krajem 20. i prve dve decenije 21. veka“.