Feb 152020
 

U prepunoj sali Kulturnog centra Novi Sad održana je promocija knjige alademika dr Bore Vujasina „Božanska inteligencija i naše zdravlje“ O knjizi je govorila Ivana Vujasin, a u svojem obraćanju akademik Vujasin je istakao : „Čovek je sačinjen od čestica univerzuma, a božanska inteligencija podarila mu je svest da te čestice oblikuje,da svakoj od njih daje fizičke i funkcionalne osobine.Dakle,božanska inteigencija je deo nas i i u direktnoj je vezi sa našim zdravljem.“
Jedan od recenzenata knjige je predsednica EAN Snježana Rajačić.
Promociju su pratile brojne novinske i TV ekipe.