Feb 152020
 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Travniku, dislocirano odeljenje u Tuzlanskom kantonu, Živince održana je Međunarodno-stručna konferencija „BIH izazovi 2019-2029“. U toku svečanog otvaranja konferencije, u prepunoj sali amfiteatra, održana je inauguracija dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, prof.Džemala Najetovića u inostranog člana Evropske akademije nauka sa titulom akademika. Na početku ceremonije uvodni govor održali su Snježana baronesa Rajačić, predsednica EAN i akademik prof.dr Mladen Bodiroža, predsednik UO. Nakon toga akademiku prof. dr Najetoviću uručene su lenta i povelja. Akademik prof. dr Najetović se nakon inauguracije obratio skupu inauguracionim govorom.