May 092019
 

U toku svečanog dela Lisabonskog odbora za mir, toleranciju, inovacije i nauku u Kongresnom centru Lagoas Park predsednici Evropske akademije nauka Snježani baronesi Rajačić uručena je Povelja počasnog člana Britanskog naučnog društva. Ovo visoko priznanje uručeno joj je zbog prepoznatog i priznatog ogromnog učešća, rada i ostvarenih rezultata u integrisanju inovacija, nauke, naučnog istraživanja i obrazovanja u internacionalnom domenu.