DOBRO DOŠLI NA PORTAL EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA

 Poštovani,

Evropska akademija nauka  je reprezentativan, ugledan i cenjen subjekt nauke, umetnosti, inovacija, te multidisciplinarne podrške u nacionalnom, regionalnom i evropskom domenu.  Njen zadatak je da prepozna, okupi, organizuje, razvija i podstiče primenjenu nauku, umetnost, implementaciju inovacija u privredu, obrazovanje i unapređenje naučne, inovativne, umetničke i preduzetničke delatnosti.

Privilegija je sarađivati, doprinositi i biti član Evropske akademije nauka. Našim programima želimo da doprinesemo izvrsnosti i elitnosti, te da naši akademici-naučnici i inovatori postanu centrom kreativnog, stvaralačkog, sigurnog i zdravog okruženja i da budu katalizatori novih vrednosti produktivnog građanina. U radu i delovanju promovisaćemo i stimulisati, znanje, inovativnost, umetnost, kreativnost, preduzetništvo, zajedništvo, saradnju, samopoštovanje, samopouzdanje, kulturu raznolikosti i opšti napredak. Zalagaćemo se za implementaciju Vašeg znanja i inovativnosti u privredu i društvo. Činićemo sve da svaki naš član doživi uspeh. Samo uspeh vodi ka vrhu.

Budite član tima koji uspeva!

naslovna1

Evropska akademija nauka, je poznat i ambiciozan subjekt međunarodne saradnje, a sastavljena je od vodećih nacionalnih, evropskih i svetskih naučnika i inovatora, umetnika, sportista, poslovnih ljudi i lidera. Akademija sa naučno-istraživačkog aspekta doprinosi razmeni ideja i znanja. Ona u javnom angažovanju na sastancima, kreativnim radionicama, seminarima, simpozijumima i konferencijama otvara razne perspektive od zajedničkog interesa. Iskustvom i znanjem svojih članova doprinosi mentoringu nove generacije naučnika i mislioca kroz viziting programe.
Poštujemo i omogućavamo izvrsnost.Akademija se zalaže za ravnomeran izbor u članstvo muškaraca i žena u širokom spektru disciplina i profesija. Uspostavlja saradnju sa drugim učenim društvima.

bec3Akademik prof.dr Wolfgang Rohrbach, član Evropske akademije nauka, iz Salzburga, pozdravlja naše akademike članove EAN. 

U fokusu našeg rada nalazi  se održiv razvoj temeljen na znanju i očuvanju resursa, jačanju institucija znanja uz podršku naučnim istraživanjima, implementaciji i naučnim inovacijama u komunikacijama.

20160923_135802
Članovi Kluba inovativnih umova EAN na izložbi u Svečanoj sali Skupštine opštine Savski venac 2016.

Liderstvo: Naš cilj je da postanemo značajan i uvažen subjekt nacionalnog, regionalnog pa i šireg  međunarodnog znanja i inovacija.

Istraživanje: Na polju istraživanja angažujemo članstvo na stvaranju novih znanja i na implementaciji istog u društvo i privredu. Činimo napore da zadobijemo podršku i razumevanje nadležnih institucija, srodnih društava i istaknutih pojedinaca. Doprinosimo svojim znanjima, seminarima, kreativnim radionicama i javnim izložbama i nastupima dualnom obrazovanju i otvaramo niz mogućnosti i podrške naučnicima u svim fazama karijere s različitim disciplinama i metodologijama, koristeći i edukativne razmene.

naslovna2
Dobitnici Nagrade Privredne komore Beograda za najbolja inovativna dela, većinom članovi EAN

Inovacije: Naš individualizam je priodni resurs kreativne slobode koja je ugrađena u naš gen. Tu genijalnost želimo da usmeravamo u kreativna, konstruktivna i inovativna ostvarenja. Gotovo da nema tako male nacije na svetu koja je dala tako velika imena i doprinos svetskoj nauci kao naša. To nas obavezuje da tom resursu damo poseban značaj i posvetimo pažnju usmerenosti i korisnosti

Upravljanje: Upravljanje  ima zadatak da jača odnose u nutar Akademije i uspostavlja dobre odnose s okruženjem i drugim naučnim institucijama, komorama, privredom, preduzetništvom i udruženjima i da doprinosi promociji i korisnosti istraživanja.

Članstvo: Član Evropske akademije nauka,  može da postane svaki naš građanin ili Evropljanin koji ima evropsko državljanstvo, odnosno državljanstvo članica ili onih koje su u pristupnim pregovorima za članstvo, te iz onih zemalja koje se bore za progres i demokratiju, a ispunjava i druge uslove propisane Statutom i Pravilnikom o prijemu, i koji uplati pristupnu članarinu. Član može da bude i drugo društvo ili drugi pravni subjekt pojedinačno preko predstavnika ili kolektivno, ako zadovoljava propisane uslove.
Svaki kandidat treba da dokaže da je dao značajan i prepoznatljiv doprinos vlastitom sposobnosti nauci, ili umetnosti, ili inovativnosti ili preduzetništvu. Kandidat koji želi da postane akademikom naše Akademije mora da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o prijemu, te da je ugledan i uvažen u svojoj široj sredini, odnosno da je zero i stabilan čovek koji je sposoban da organizuje i predstavi svoj program ili projekat u pristupnoj besedi.

Finansiranje: Evropska akademija nauka, finansira se od članarine, javnih i privatnih donacija, projekata, seminara, konferencija i drugog edukativnog rada, vladinih ugovora, pojedinačnih poklona i registrovane delatnosti.

Stipendije: Akademija će iz prikupljenih sredstava i iz svojih aktivnosti finansirati i odobravati stipendije, za talentovane đake, studente i doktorante.

Nagrade i priznanja: Akademija će dodeljivati godišnje i prigodne nagrade i priznanja.