Upravni odbor

 

Predsednik Upravnog odbora:

Akademik prof.dr Mladen Bodiroža, v.d.

Članovi:

  1. Akademik prof.dr Mile Petrović,
  2. Akademik prof. dr Enver Međedović,
  3. Akademik mr Snježana R. Maksimović,
  4. Akademik doc.dr Teodor Simeunović