Nov 152016
 

U svečanoj sali hotela Pahuljica na Vlašiću, iznad Travnika Evropska akademija nauka promovisaće dana 27.5.2016. dvojicu svojih novih članova.

MLADEN II239

1. Akademika, u Odeljenju nauka,  prof.dr.sci. MLADENA M. BODIROŽU, poznatog nacionalnog, regionalnog i međunarodnog naučnika,koji je    svoja naučna i stručna znanja,  pored rada na fakultetima, plasirao i sticao na brojnim univerzitetima, Evrope, Azije, SAD i Australije.                            Kao naučnik i teoretičar Međunarodne ekonomske misli objavio je brojne naučne radove u domaćim i inostranim časopisima,  te više    od 10 knjiga i obogatio znanjima veliki broj  studenata i doktoranata. Za svoj plodonosni rad odlikovan je bronjnim odlikovanjima, nagradama i drugim priznanjima. Naučnik je evropske provencijencije i  slavenske toplote, koji uvek zna spojiti duh materijalnog i duhovnog pogleda na svet.                                                                                

Svojim umom, znanjem i stvaralaštvom doprineo je i doprinosi neprolaznoj i univerzalnoj vrednosti u nauci i društvu,      što ga       kandiduje da ga upišemo u knjigu besmrtnika tj. nosioca titule akademika.2. Akademika, u Odeljenje umetnosti, NEDŽADA SALKOVIĆA, estradnog umetnika,  lidera sevdalinke na jugoslavenskom i bosansko-hercegovačkom području. Pesma je bila i ostala verni saputnik ovog profinjenog i uglađenog gospodina, koji je “gostovao u svakoj kući” na malim ekranima. Sam kaže da je od najranije mladosti pesma njegov život ili “moj najbolji ahbab”. Nije on samo inpretator sevdalinke nego i njen najbolji tumač izvornosti i muzičke filozofije. Mnogi su pitali:”Kako pevač-akademik”?  Odgovor je svaka grana umetnosti ima svoje besmrtnike. Zar samo ono što vidimo svojim očima je umetnost, a ne i ono što čujemo svojim ušima. Svako čulo je ravnopravno, a čuti Nedžada Salkovića znači potvrditi njegove mnogostruke, darovitosti i znalačke sposobnosti.  

Njegova elegancija i gospodski izgled plenili su mnoga ženska srca a glas je krepio dušu i mladog i starog čeljadeta. Zbog svega toga narod ga je prozvao “princem sevdalinke ali i pozornice”. Podario je vernim slušaocima više od 60 albuma snimljenih na svim nosačima zvuka.

Dobitnik je više od 30 festivalskih nagrada i ponio niz  srebrnih, platinastih i dijamantnih ploča. Dobio je i brojne nagrade Estradna nagrada Jugoslavije 1986. i Estradna nagrada BiH i još raznih nagrada i priznanja.Svoje grudi  okitio je  i Ordenom bratstva i jedinstva. Njegovo delo ga je kandidovalo za akademika Evropske akademije nauka.