DOBRO DOŠLI NA PORTAL EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA

DOBRO DOŠLI NA PORTAL EVROPSKE AKADEMIJE NAUKA

   Poštovani, Evropska akademija nauka  je reprezentativan, ugledan i cenjen subjekt nauke, umetnosti, inovacija, te multidisciplinarne podrške u nacionalnom, regionalnom i evropskom domenu.  Njen zadatak je da prepozna, okupi, organizuje, razvija i podstiče primenjenu nauku, umetnost, implementaciju inovacija u privredu, obrazovanje i unapređenje naučne, inovativne, umetničke i preduzetničke delatnosti. Privilegija je sarađivati, doprinositi i biti

detaljnije