Oct 032018
 

Akademik prof.dr Mile Petrović član evropskog projektnog tima „Digital Broadcasting and Broadband Technologies“
na Tehničkom Univerzitetu u Madridu, na Univerzitetu u Ljubljani, na Tehničkom Univerzitetu Ostrava u Češkoj Republici. Akademik prof dr Petrović napisao je 9. poglavlje Implementation of Video Compression Standards in Digital Television za knjigu Recent Advances in Image and Video Coding na engleskom jeziku, koju je štampala amerčka izdavačka kuća. Objavio je više radova na međunarodnim konferencijama i u časopisima, a jedan rad je objavljen u časopisu sa SCI liste kategorije M22.

Akademik Petrović na Univerzitetu u Ostravi