Apr 182019
 

Akademici Odeljenja inovacija Evropske akademije nauka prof.dr Fernando Lopes i Ljubiša Krunić prezentovali su svoje pronalaske na prestižnom XXII Moskovskom međunarodnom Salonu inovacija i inovacionih tehnologija ARHIMED.
Izmedju velikog broja izlagača iz celog sveta njihova patentna rešenja su izabrana za laureate zlatnih medalja u svojim oblastima.
Evropska akademija nauka ima izuzetnu saradnju sa Arhimedom iz Rusije, te na njihove sajmove uvek delegiramo pronalazače i inovatore sa najkvalitetnijim pronalascima, koji mogu doprineti razvoju nacionalne ali i evropske, pa i globalne ekonomije i nauke.
Čestitamo našim dragim kolegama!

akademik prof dr Vladimir Stepanovič Kondratenko i Mirko Mitić na Arhimedu u Moskvi