Apr 182019
 

U Madlenijanumu je održana konferencija „Žene – lideri promena“ na kojoj su učestvovale predsednica Evropske akademije nauka Snježana baronesa Rajačić i generalna sekretarka Kluba inovativnih umova EAN Biljana Petrović.
Konferencija je okupila visoke državne zvaničnike i eksperte, predstavnike institucija, organizacija, kompanija, medija, ali i pojedince koji na bilo koji način mogu da utiču na poboljšanje položaja žena u Srbiji.
Cilj konferencije je bio da kroz analizu stanja u društvu ukažemo na probleme i definišemo prostor za unapređenje, ali i da kroz primere dobre prakse pokušamo da nađemo odgovor na pitanje kako da osnažimo žene u Srbiji.
Na skupu je rečeno da su znanje, sposobnosti i kreativnost koje poseduju žene veliki resurs Srbije, ali da su one kao lideri neiskorišćene u lokalnim sredinama, kao i da obrazovanje igra važnu ulogu u postizanju rodne ravnopravnosti.