Oct 032018
 

Akademik Mladen Karić, predsednica EAN Snježana baronesa Rajačić I generalni sekretar EAN Brankica Ignjatić boravili su u periodu od 24.-26.08.2018. u Lisabonu na poziv akademika Fernanda Lopesa, predsednika Asocijacije inovatora Portugala I potpredsednika Svetske asocijacije inovatora.
Tom prilikom imali su značajne susrete sa inovatorima I privrednicima Portugala, te razgovarali o mogućnostima zajedničke saradnje I organizaciji velike izložbe pronalazaka.
Bili smo specijalni gosti na otvaranju portugalske Kuće inovacija I umetnosti.

Svečani prijem – akademik Mladen Karić, Snježana baronesa Rajačić I akademik Al Baker

 

Obraćanje predsednice Snježane baronese Rajačić na svečanoj ceremoniki u Pestana Palace u Lisabonu

 

Snježana baronesa Rajačić u društvu portugalskog plemstva

 

Akademik Mladen Karić I akademik Fernando Lopes sa mačem mira I prosperiteta u Lisabonu