Dec 102018
 

U prepunoj, velikoj dvorani SPENSA u Novom Sadu svečano je otvoren VIII Multidisciplinarni kongres “Ishrana budućnosti”. Kongres je otvorio Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.
Realizaciju Kongresa, uz Grad Novi Sad, pomogla je i Evropska akademija nauka.
Predsednica Evropske akademije nauka, akademik Snježana baronesa Rajačić, bila je Počasni član Kongresa za 2018.g. U svom obraćanju je istakla da je Evropska akademija nauka uvek spremna da podrži i da doprinese radu ovakvih skupova koji premašuju sve geografske okvire i granice, a doprinose razvoju novih znanja i spoznaja za boljitak. Samo zajednička multidisciplinarna nacionalna, regionalna i globalna saradnja može dati očekivane rezultate.
Koordinator Kongresa i idejni tvorac Kongresa je akademik dr Boro Vujasin, koji je imao veoma zapaženo izlaganje. Takodje, radu Kongresa je, između ostalih, svojim predavanjem doprineo i akademik Jovan Davidović.
Predsednica organizacionog tima Kongresa Ivana Vujasin je istakla da je Kongres okupio 101 predavača iz 11 zemalja sveta sa jedinstvenim ciljem – poboljšanje zdravlja i životne sredine.
Rad Kongresa je pratio veliki broj medija.