Dec 302018
 

Predsednik UO akademik prof.dr Mladen Bodiroža i predsednica Evropske akademije nauka Snježana baronesa Rajačić učestvovali su u radu Konferencije „ Trendovi razvoja zemalja Zapadnog Balkana zasnovani na znanju u procesu pristupanja EU“ na Vlašiću, BIH, koji je održan u hotelu Pahuljica u organizaciji Internacionalnog univerziteta Travnik i partnera Univerziteta Indonezija, Depok. Cilj Konferencije je da se ukaže na ulogu znanja kao ključnog faktora u razvoju konkurentnosti privrede.
Konferenciji su prisustvovali Ambasadorka Republike Indonezije u BIH Amelia Achmad Yani, zamenik rektora Univerziteta Indonezija prof. dr Bambang Wibawarta, federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović, premijer Srednjebosanskog kantona Tahir Lendo, Zoran Matošević – pomoćnik Ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona, kao i mnogi drugi zvaničnici iz zemlje i regije.