Oct 142018
 

Snježana baronesa Rajačić, predsednica EAN i akademik Mladen Karić, Koordinator za saradnju sa inostranstvom primili su u službenu posetu g. A S Rao – predsednika Asocijacije inovatora Indije, te razgovarali o dosadašnjoj saradnji, kao i mogućnostima unapređenja iste, te razmenjivali iskustva i znanja vezana za uvođenje inovacija u privredu i njihovo plasiranje na tržište.
U okviru posete organizovana je posetu Muzeju Nikole Tesle u kojem je našu delegaciju dočekao direktor dr Branimir Jovanović, te omogućio g Raou da se pobliže upozna sa životom i delom našeg velikog naučnika čijim se dostignućima i on izuzetno divi.