May 092019
 

U Lisabonu u okviru „Lisbon Council for peace, tolerance, innovation and science“ potpisan je MOU – Sporazum o razumevanju između Evropske akademije nauka i Citizen Innovation iz Singapura. Sporazum su potpisali predsednica Evropske akademije nauka Snježana baronesa Rajačić i predsednik Citizen Innovation g. Tan Wei Kok.
Ovim Sprazumom asocijacije su se obavezale i sporazumele da će inovatorima i naučnicima iz obe zemlje omogućiti zajedničku saradnju u interesu napretka i bolje budućnosti .