May 092019
 

U Lisabonu nakon Lisbon Council for peace, tolerance, innovation and science“ potpisan je Sporazum o razumevanju sa OFEED iz Maroka. Sporazum su potpisali predsednica Evropske akademije nauka Snježana baronesa Rajačić i predsednik OFEED-a g. Majid El Bouazzaoui.
Ovim sporazumom obe strane su se obavezale i sporazumele da će doprinositi razvoju inovacija, invencija i investicija u obe zemlje, te da će razmenjivati informacije i znanja iz oblasti inovacija i nauke, te učestvovati na zajedničkim konferencijama, seminarima i izložbama.