May 092019
 

U Lisabonu su predsednica Evropske akademije nauka Snježana baronesa Rajačić i predsednik Association of British Inventors and Innovators dr Wilson Young potpisali Sporazum o razumevanju.
Ovo je prvi veliki korak i okvir za saradnju između ove dve asocijacije. Saradnja obuhvata, između ostalog, organizovanje konferencija, radionica, treninga i seminara studentima iz oblasti inovacija, intelektualne svojine, te lakšu saradnju sa institucijama, privredom, start up , malim i srednjim preduzećima, komorama, internacionalnim ili nacionalnim državnim ili privatnim univerzitetima, centrima za transfer tehnologija u obe države.
Takođe Sporazum obuhvata i zajedničko učešće i predstavljanje na međunarodnim sajmovima inovacija, razmenu znanja i iskustava, te predstavljanje inovatora potencijalnim investitorima i sponzorima.