May 092019
 

U Lisabonu je u sklopu Kongresnog centra hotela Lagoas Park održan prvi Koncil za mir, toleranciju, inovacije i nauku. To je bio prvi skup ovakve vrste u svetu koji je okupio delegacije naučnih i inovativnih asocijacija iz celog sveta s ciljem jačanja mira i tolerancije. Koncil je održan pod pokroviteljstvom WOFP/ World Organisation for Peace/ Delegacija Evropske akademije nauka je učestvovala u radu Koncila u sastavu: predsednica Snježana baronesa Rajačić, potpredsednik EAN akademik prof.dr Nedeljko Stanković, koordinator za saradnju sa inostranstvom akademik Mladen Karić, te akademici prof .dr Muhammad Aziz Al Baker i prof. dr Fernando Maldonado Lopes. Koncil je otvorio akademik prof.dr Fernando Maldonado Lopes, predsednik Inventarium Science. Uvodna izlaganja su održali g. Samuel Delgado – predsednik WOFP i g. Khalid Jamal – ambasador UN za mir, a istinski pečat Koncilu su dali predstavnici naučnih i inovatorskih organizacija iz celog sveta. Članovi naše delegacije su imali veoma zapažena izlaganja. Skup je imao i svoju himnu za koju je napisao tekst i muziku akademik Mladen Karić.
Jedna od tačaka je bila inicijativa da se centralizuje i olakša zaštita intelektualne svojine, odnosno formira centralna baza podataka. To bi bio veliki benefit za inovatore i podstrek novim stvaraocima jer bi se na taj način izbegla privilegovana pozicija i monopol velikih kompanija, koje jedine imaju šansu da zaštite svoja intelektualna ostvarenja u celom svetu, jer su takse izuzetno visoke.
Na Koncilu su potpisani brojni Sporazumi o razumevanju između srodnih asocijacija širom sveta.