Oct 032018
 

Evropska akademija nauka je bila pokrovitelj stručnom I jedinstvenom predavanju dr Klod Dalea, predsednika Svetske asocijacije antiejdžing medicine. Skup je otvorio ministar zdravlja dr Lončar Potpredsednik EAN, akademik prof.dr Toma Jovanović je imao veoma zapaženo predavanje iz ove grane medicine.Doktor Dale je bio gost Specijalne bolnice za dermatovenerologiju Ioanna MediGroup.
Dr Dale je održao predavanje I prezentaciju u prepunoj sali Opšte bolnice MediGroup o najnovijim trendovima I dostignućima iz oblasti antiaging medicine u svetu,posebno se fokusirajući na 4P medicinu.I Osnovne karakteristike 4P medicine su prevencija, predviđanje, personalizovana I participativna medicina. Uz ovaj program se ne usporava starenje, već se omogućava zdrav I dug život pacijenata uz prevenciju bolesti.

Potpredsednik EAN prof. dr Toma Jovanović sa dr Klod Daleom