May 092019
 

Delegaciju Evropske akademije nauka i učesnike Koncila za mir, toleranciju, inovacije i nauku primio je u svečanoj sali predsednik Geografskog društva Luis Aires Barros i upoznao sa historijom društva, te prezentovao doprinos i značaj Društva u današnje vreme. Delegacija se upoznala sa bogatom bibliotekom , te vrednim muzejskim eksponatima. Predsednik g. Baross se upoznao sa radom Akademije i rekao da će Geografsko društvo omogućiti pristup biblioteci i fundusu Muzeja svim našim akademicima i inovatorima, te pomoći svojim osebujnim znanjem i bogatim iskustvom u njihovom istraživačkom i naučnom radu.