HVALA VAM ŠTO STE POSETILI NAŠ SAJT!

Pozdravljamo Vas!
Privilegija je sarađivati, doprinositi i biti član Evropske akademije nauka, inovacija i održivog razvoja. Mi smo porodica znanja, primenjene nauke, inovacija, edukacija i multidisciplinarne podrške. Našim programima želimo da doprinesemo da naši akademici-naučnici i inovatori postanu centrom kreativnog, sigurnog i zdravog okruženja i da budu katalizatori novih vrednosti produktivnog građanina. U radu i delovanju promovisaćemo i stimulisati, znanje, kreativnost, zajedništvo, saradnju, samopoštovanje, samopouzdanje, kulturu raznolikosti i opšti napredak. Zalagaćemo se za implementaciju Vašeg znanja i inovativnosti u privredu i društvo. Činićemo sve da svaki naš član doživi uspeh. Samo uspeh vodi ka vrhu.
Budite član tima koji uspeva!
naslovna1
Evropska akademija nauka, inovacija i održivog razvoja, je novi i ambiciozni subjekat međunarodne saradnje sastavljena od vodećih nacionalnih, evropskih i svetskih naučnika i inovatora, umetnika, sportista, poslovnih ljudi i javnih lidera. Akademija će sa naučno-istraživačkog aspekta doprinositi razmeni ideja i znanja. Ona će javnim angažovanjem na sastancima, kreativnim radionicama, seminarima, simpozijumima, konferencijama otvarati razne perspektive od zajedničkog interesa. Iskustvom i znanjem svojih članova doprinosićemo mentoringu nove generacije naučnika i mislioca kroz viziting programe.
Poštovaćemo i omogućavati izvrsnost.
Zalagaćemo se za ravnomeran izbor u članstvo muškaraca i žena u širokom spektru disciplina i profesija. Uspostavljaćemo saradnju sa drugim učenim društvima.
U fokusu našeg rada biće održiv razvoj temeljen na znanju i očuvanju resursa uz podršku naučnim istraživanjima, implementaciji i naučnim inovacijama u komunikacijama.
Liderstvo: Naš cilj je da postanemo značajan i uvažen subjekt nacionalnog i međunarodnog znanja i inovacija.
Istraživanje: Na polju istraživanja cilj nam je angažovati članstvo na stvaranju novih znanja i na implementaciji istog u društvo i privredu. Činićemo napore da zadobijemo podršku i razumevanje nadležnih institucija, srodnih društava i istaknutih pojedinaca. nizu mogućnosti i podrške naučnicima u svim fazama karijere s različitim disciplinama i metodologijama, koristeći i edukativne razmene.
naslovna2
Inovacije: Naš individualizam je priodni resurs kreativne slobode koja je ugrađena u naš gen. Tu genijalnost želimo da usmeravamo u kreativna, konstruktivna i inovativna ostvarenja. Gotovo da nema tako male nacije na svetu koja je dala tako velika imena i doprinos svetskoj nauci kao naša. To nas obavezuje da tom resursu damo poseban značaj i posvetimo pažnju usmerenosti i korisnosti
Upravljanje: Upravljanje će da ima zadatak da jača odnose u nutar Akademije i uspostavlja dobre odnose s okruženjem i drugim naučnim institucijama i udruženjima i da doprinosi promociji i korisnosti istraživanja.
Članstvo: Član Evropske akademije nauka, inovacija i održivog razvoja, može da postane svaki Evropljanin koji ima evropsko državljanstvo, odnosno državljanstvo članica ili onih koje su u pristupnim pregovorima za članstvo, te iz onih zemalja koje se bore za progres i demokratiju, a ispunjava i druge uslove propisane Statutom i Pravilnikom o prijemu, i koji uplati pristupnu članarinu. Član može da bude i drugo društvo ili drugi pravni subjekt pojedinačno preko predstavnika ili kolektivno, ako zadovoljava propisane uslove.
Svaki kandidat treba da dokaže da je dao značajan i prepoznatljiv doprinos vlastitom sposobnosti nauci i inovativnosti. Svaki član koji želi da postane akademikom naše Akademije mora da bude zero i stabilan čovek koji je sposoban da organizuje i predstavi svoj program ili projekat u pristupnoj besedi.
Finansiranje: Evropska akademija nauka, inovacija i održivog razvoja, finansirati će se od strane javnih i privatnih donacija, projekata, seminara, konferencija i drugog edukativnog rada, članarina, vladinih ugovora, pojedinačnih poklona i registrovane delatnosti.
Stipendije: Akademija će iz prikupljenih sredstava i iz svojih aktivnosti finansirati i odobravati stipendije, za talentovane đake, studente i doktorante.
Nagrade i priznanja: Akademija će dodeljivati godišnje i prigodne nagrade i priznanja.